Vzkaz generální ředitelky Wolters Kluwer zákazníkům
Našim zákazníkům
Situace kolem koronaviru se neustále vyvíjí a my všichni jí čelíme společně. Pandemie se dotýká nás všech, a proto je důležité informovat Vás o tom, jaké kroky podnikáme ve Wolters Kluwer. Naší hlavní prioritou je ochrana zdraví a bezpečí našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a celé odborné veřejnosti, kteří si s dopadem šíření viru musí poradit.
 
 
 
Hlavním cílem všeho, co děláme, je zaměření se na úspěch našich zákazníků. I během tohoto období se snažíme toto splnit a jsme plně odhodláni nadále nabízet naše služby a řešení bez přerušení.

Naše řešení související s COVID-19 jsme zpřístupnili celé veřejnosti, státním institucím, samosprávě, právníkům, daňovým specialistům, školám a dalším odborníkům, abychom pomohli všem, kdo se s následky působení viru potýkají.

Ve Wolters Kluwer jsme připraveni vám pomáhat tak, jak jste u nás zvyklí. Pro všechny zaměstnance bylo zavedeno globální home-office zřízení. Této změně výrazně napomohly dřívější investice do digitalizace společnosti. Přechod na práci z domova tak proběhl hladce bez toho, aby to mělo jakýkoliv vliv na naše zákazníky.

Toto období nám připomíná víc než kdy dřív, jak je pro nás všechny důležité vzájemné propojení a porozumění. Je a bude třeba naše největší píle, trpělivost a soucit. My všichni ve Wolters Kluwer jsme vám k dispozici a věříme, že tyto nelehké dny společně zvládneme.

O celkovém vývoji vás budeme nadále informovat. Vítáme vaše otázky, nápady i zpětnou vazbu. Těm z vás, kteří se necítíte dobře, přejeme brzké uzdravení, protože zdraví je v těchto dnech více než kdy dřív, to nejcennější, co máme. Náš velký obdiv a dík patří všem zákazníkům, kteří se v této nelehké době jakkoliv podílí na nepřerušeném chodu našich životů.


S pozdravem
Nancy McKinstry
CEO and Chairman of the Executive Board
Wolters Kluwer