Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek    Törvényjavaslatok
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, emellett hasznos tippekkel és trükkökkel kívánjuk segíteni a Jogtár használatát. Jogszabályfigyelő rovatunk egy adott időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket szemlézi, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó-lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat.
Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Új funkciók a Jogtáron

Bővültek a jogszabályokból elérhető kapcsolódó anyagok

Már az Adó szaklap, Áfa-kalauz és Számviteli tanácsadó folyóirat szakcikkei is elérhetőek a jogszabályokból kapcsolódó anyagként. A szakcikkeket a folyóiratok előfizetői olvashatják.

Tippek a Jogtár használatához

Buborékból kattintható tárgyszavak

Ha adott témában szeretne további joganyagokat keresni, használja a buborékból kattintható tárgyszavakat, így egyszerűen elérheti és áttekintheti a hasonló témájú joganyagok listáját.


 
Jogtárasok klubja
Zárt csoport · 220 tag
Csatlakozás a csoporthoz
A klub tagjaiban egy biztosan közös: szenvedélyünk a Jogtár! A csoportban nem csak támogatást adunk, hanem tippeket, tapasztalatokat is megosztunk egymással. Csatlakozzon Ön is!
 
Tartalmi újdonságok

Frissültek a szerzői joggal kapcsolatos szerződések

Az Iratmintatáron frissültek a szerzői joggal kapcsolatos szerződések, így többek között a felhasználási szerződések, a kiadói és a zeneműkiadói szerződés, a szerzői vagyoni jog átruházására irányuló szerződés, illetve a szoftverfelhasználási szerződés is.

A Polgári Jog 2019/1–2 dupla száma február 20-án jelent meg a Jogtáron

Ízelítő a tartalomból:
Czirfusz György
Megjegyzések a készülő szlovák polgári jogi kódex szavatossági, jótállási és a kontraktuális károkért való felelősség szabályaihoz

Halász Csenge
Beszámoló a Miskolcon megrendezett Novotni Emlékkonferenciáról

Dúl János – Nagy Barna Krisztina
Polgári jogi oktatásunk jelene

Navigátor hírek

A Navigátor termékcsoport több új szolgáltatással bővült, meglévő termékeink pedig a 2019-es jogszabályváltozásokat követve frissítésen estek át.
Frissült a Számvitel Navigátor, Áfa Navigátor, Társasági Adó Navigátor, Munkajog Navigátor, Adóeljárás Navigátor, Bérszámfejtés Navigátor szolgáltatásunk.

Újdonságaink:

Kisvállalati adó navigátor
A KIVA navigátor minden kisvállalatiadó-alanynak ideális tudástár, annak használatával a már ismert vagy új, az egyértelmű vagy éppen problémás területeket átfogóan és gyorsan áttekinthetik. Segítségével az adózási döntés-előkészítési idő lerövidülhet, a döntés megbízható információkra épülhet, az adózási feladatok elvégzése felgyorsulhat, időt és energiát lehet megtakarítani.

Közalkalmazotti navigátor
A Közalkalmazotti navigátor – a már megszokott – áttekinthető, logikus folyamatábrák segítségével mutatja be a közalkalmazotti jogviszony legfontosabb jogintézményeit. Lépésről lépésre segít átlátni olyan bonyolult folyamatokat is, mint egy rendkívüli felmentés előkészítése, a besorolás szerinti illetmény megállapítása vagy a közalkalmazotti tanács megválasztása.

Navigátor a Polgári Perrendtartáshoz
A Pp. Navigátor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény által szabályozott polgári eljárás menetét követi végig az eljárás megindításától a per befejezéséig, értve ezalatt a rendes és rendkívüli perorvoslati eljárásokat és a különleges eljárásokat is.
A szolgáltatás keretében 90 dinamikus és statikus ábra segíti a felhasználókat a Pp. új eljárási szabályainak, megváltozott perszerkezetének és új jogintézményeinek megértésében.

Változtak a cégnyomtatványok

Az elektronikus cégeljárásban alkalmazandó bejegyzési kérelemhez csatolandó áfanyilatkozat módosítására tekintettel 2019. január 1-jei hatállyal megváltoztak az elektronikus cégeljárásban alkalmazandó nyomtatványok. A cégbíróság a 2019. január 1-jét megelőzően használatban lévő nyomtatványokat 2019. február 3-ig fogadta be.
Már elérhető a Jogtár Cégeditor programjának a fenti változásokat követő új verziója. Önnek nincs más teendője, mint a korábban telepített programot használat előtt az új verzióval befrissíteni.

Újdonságok a közbeszerzéssel foglalkozóknak

Közbeszerzési Jog
A kéthavonta megjelenő Közbeszerzési Jog online szakfolyóirat (KJO) célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon, a gyakorlatban felmerülő vagy érdekesnek számító problémákra fókuszálva mutassa be a Kbt. és a végrehajtási rendeletek alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásokat, a joggyakorlat fejlődését. A szakfolyóirat a Jogtáron lesz elérhető, az első lapszám márciusban jelenik meg.

Közbeszerzési Szemle Online Archívum
A Közbeszerzési Szemlét a Wolters Kluwer Hungary Kft. nem adja ki 2019. évtől, a folyóirat korábbi évfolyamai (2012–2018) a Közbeszerzési Szemle Online Archívum termék megvásárlása esetén érhetők el a Jogtáron, a hozzáférés 60 hónapig érvényes.

Ismét bővült a KJK kommentárok, magyarázatok sorozat

Magyarázat a kártérítési jogról
A magyarázat ismerteti a kártérítési jog Ptk.-beli alapjait és az egyes ágazati jogszabályokban fellelhető kártérítési jogi tárgyú jogszabályi rendelkezéseket, részletesen kitérve annak bírósági gyakorlatára és az európai kártérítési jogra is.

Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez
A nagykommentár a Tny. egyes szakaszainak tükrében széleskörűen mutatja be a hatályos vagy már hatálytalan, de továbbra is alkalmazandó jogszabályokat, valamint a közigazgatási és a bírói jogalkalmazási gyakorlatot. A hatályos nyugdíjrendszer mellett kitekint a korábbi korhatár előtti öregségi nyugdíjakra és a helyükbe lépő nyugdíjszerű ellátásokra, továbbá a nyugellátásokkal kapcsolatos uniós rendelkezésekre.
Közelgő események

2019-ben is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2019. március 13.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.)
Jelentkezés ezen a linken.

Az új kormányzati igazgatásról szóló törvény

Válaszok és iránymutatások a március 1-jétől alkalmazandó jogszabályhoz.

A kormányzati igazgatásról szóló új törvény a közszolgálat szinte minden elemét átformálja, az illetményrendszertől kezdve a kinevezésen és annak módosításán át a felmentésig. A sok új szabály mellett ráadásul megmarad a közszolgálat többszintű szabályozása: míg a Kormánynak alárendelt közigazgatásra az új törvényt, addig az önkormányzati igazgatásban a régi Kttv.-t kell majd alkalmazni.
Jelentkezzen itt
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. január 21.–2019. február 17. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Szobor festékkel való leöntése – garázdaság vagy véleményszabadság >>>
Hamarosan jöhetnek a vagyonkezelő alapítványok >>>
Az uniós adatvédelmi reformmal összefüggő törvénymódosítások >>>
Közigazgatási eljárásban jogi képviselővel eljáró ügyfél részére történő kézbesítés hatályossága >>>
A közigazgatási döntés semmissége >>>
Kizárólagos illetékesség alá esik valamennyi, a fogyasztóval szemben indított per >>>
Szakcikkek

Csöndes Mónika: A Ptk. 6:521. § szerinti előreláthatóságról a Miskolci Törvényszék 13.P.21.001/2017/7. számú és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.21.077/2017/3. számú ítélete tükrében

Az eljáró bíróságoknak az itt elemzett ítéletekben abban a kérdésben kellett állást foglalniuk, hogy a felperes alappal követelheti-e a kárának megtérítését az alperestől. Jelen tanulmány az eljáró bíróságoknak az ok-okozati összefüggésről, különös tekintettel a Ptk. 6:521. §-a szerinti előreláthatóságról, valamint a károsult kármegelőzési kötelezettségének megszegéséről tett megállapításait vizsgálja.
Tovább olvasom a teljes cikket

Császárné dr. Balogh Dóra: A menedzsmentdíj és a transzferár

A „management fee”, azaz a vállalati menedzsmentszolgáltatások díjazásával kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés, hogy történt-e egyáltalán szolgáltatásnyújtás és ennek következtében kiemelt figyelemre számíthatnak az adóhatósági transzferár-ellenőrzések során is. Cikkünkben áttekintjük, hogy a menedzsmentszolgáltatások transzferárképzésének elemzése során milyen problémák merülhetnek fel.
Tovább olvasom a teljes cikket
Törvényjavaslatok válogatás (2018. október 1-24.)
Törvényjavaslat adatai: T/4516

Törvényjavaslat szövege: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/4513

Törvényjavaslat szövege: A vagyonkezelő alapítványokról
Törvényjavaslat adatai: T/4481

Törvényjavaslat szövege: A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/4479

Törvényjavaslat szövege: Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.