Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek    Törvényjavaslatok
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.
Jogszabályfigyelő rovatunk egy adott időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket szemlézi, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat.
Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Új funkciók a Jogtáron

Vágólapra másolás

Mostantól a kijelölt szövegrészek vágólapra másolhatóak, ezzel a korábbi kétlépcsős másolási folyamat egy lépésben megvalósítható. Elegendő kijelölni a céldokumentumba beilleszteni kívánt szövegrészeket, majd az új eszköztáron a vágólapra másolásra kattintani. Ezt követően a céldokumentumba illeszthető a kijelölt szövegrész. A vágólapra másolás egy új eszköztárról érhető el, amely kijelölést követően jelenik meg. Ezen az új eszköztáron érhető el a kijelölt szövegrészek nyomtatása és exportálása is. Az utóbbi funkció (exportálás) elnevezése változott: mostantól mentés néven érhető el.
A vágólapra másolás a dokumentum helyi menüjéből is elérhető.

Tekintse meg bemutató videónkat ide kattintva!


Tippek a Jogtár használatához

Csoportmunka

A Jogtár csoportmunka funkciójával egy szervezet tagjai megoszthatják egymással jegyzeteiket, „céges” kommentárt építhetnek, jelezhetik a jogszabályok szövegében, hogy mihez áll rendelkezésre többlettudás a szervezetükben.

A csoportmunka keretében a szervezet tagjai
– közös kedvenceket hozhatnak létre és
– a joganyagokhoz fűzött jegyzeteiket megoszthatják egymással.
A csoportmunkát a felhasználók és szolgáltatások adminisztrálására szolgáló WK-fiókban a rendszergazda tudja beállítani. A közös munkába a szervezet minden Jogtárfelhasználó bekapcsolódhat, a megosztott információk csak a szervezet munkatársai számára láthatók.

Bővebb információkat itt talál.
Tartalmi újdonságok

Juttatások adózása 2019

Már elérhető a Jogtáron az Adó-kódex legfrissebb, 2019/4-es száma, amely a munkavállalók részére adható juttatások adókötelezettségét mutatja be rendszerezett formában, a munkáltatóknál leggyakrabban előforduló kiadásokra fókuszálva.

A kiadvány nyomtatott formában az ADÓ-kódex: ADÓ-TB-SZÁMVITEL 2019 6-os csomagjának részeként érhető el.

Navigátor a Polgári Perrendtartáshoz

A Pp. Navigátor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény által szabályozott polgári eljárás menetét követi végig az eljárás megindításától a per befejezéséig, értve ezalatt a rendes és rendkívüli perorvoslati eljárásokat és a különleges eljárásokat is.
A szolgáltatás keretében 90 dinamikus és statikus ábra segíti a felhasználókat a Pp. új eljárási szabályainak, megváltozott perszerkezetének és új jogintézményeinek megértésében.


Közbeszerzési Jog

A kéthavonta megjelenő Közbeszerzési Jog online szakfolyóirat (KJO) célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon, a gyakorlatban felmerülő vagy érdekesnek számító problémákra fókuszálva mutassa be a Kbt. és a végrehajtási rendeletek alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásokat, a joggyakorlat fejlődését. A szakfolyóirat a Jogtáron lesz elérhető, az első lapszám április 10-én jelenik meg.

Kommentár a büntetőeljárási törvényhez

A Prof. dr. habil. Polt Péter szerkesztésében megjelenő mű hangsúlyt fektet a kapcsolódó jogi szabályozás és az irányadónak tekintett joggyakorlat ismertetésére, a kapcsolódó európai uniós joggyakorlat bemutatására, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó gyakorlatára.
Közelgő események

2019-ben is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2019. április 24.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet)
Jelentkezzen itt

Költségvetési szervek számviteli szabályzatai 2019 előadás – Utolsó lehetőség a jelentkezésre!

A rendezvényen a szabályzatok elkészítéséhez szükséges jogszabályi előírások és a javasolt formai és tartalmi ismérvek kerülnek ismertetésre, különös tekintettel a leggyakrabban előforduló hiányosságokra, a gyakorlatban felmerülő problémákra.
Jelentkezzen itt
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. február 18. – 2019. március 24. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Elutasította az AB a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos indítványt >>>
Változnak a polgári peres és közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványok >>>
Elfogadták a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt >>>
A jogalkotási törvény módosítása >>>
E-akta – Digitális Bíróság Projekt >>>
A rendeltetésmódosítási eljárás szabályainak a változása >>>
Jognyilatkozat írásba foglalása >>>
Szakcikkek

Rácz Lilla: Blanketták, ÁSZF-ek, fogyasztók és tisztességtelenség a Ptk. és az Eht. viszonyában, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Gf.40.396/2016/4. számú határozata tükrében

A bemutatott jogeset azért érdemel figyelmet, mert annak keretén belül a fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételekhez kapcsolódó két kérdés is tárgyalásra kerül. A döntésben egyrészt megállapítást nyert, hogy egy szolgáltató által alkalmazott ÁSZF késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, amennyiben a jogszabály által általános jelleggel előírt mértékű késedelmi kamathoz viszonyítva, annak mintegy tízszeresét elérő kamatmérték megfizetésére kötelezi a fogyasztót annak nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén. A másik jelentős kérdés, amire a jogeset választ ad, hogy a jogrendszerben felbukkanó, egy általános és egy ágazati jogszabály szövegezésbeli eltéréséből fakadó, látszólagos ellentmondás a gyakorlatban hogyan oldható fel az Alaptörvényből felhívható teleologikus értelmezés módszerével.
Tovább olvasom a teljes cikket

Váradi Adrienn: Az alanyi adómentesség 2019-re vonatkozó szabályai

Az alanyi adómentesség az áfatörvény szerinti különös jogállást jelenti, mely különleges – többek között – abban, hogy az arra vonatkozó szabályozást az adóalanyok nem az általuk végzett tevékenység alapján (ilyen például a mezőgazdasági tevékenységet vagy az utazásszervező tevékenységet végző adóalanyokra vonatkozó különös szabályozás), hanem a személyükkel összefüggő (különösen az elért árbevételhez kötődő) feltételek teljesülése esetén alkalmazhatják.
Tovább olvasom a teljes cikket
Törvényjavaslatok válogatás (2019. február 18 – 2019. március 24.)
Törvényjavaslat adatai: T/5244

Törvényjavaslat szövege: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/5243

Törvényjavaslat szövege: A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/5241

Törvényjavaslat szövege: A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról
Törvényjavaslat adatai: T/5240

Törvényjavaslat szövege: Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/5239

Törvényjavaslat szövege: Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/5238

Törvényjavaslat szövege: A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról
Törvényjavaslat adatai: T/5237

Törvényjavaslat szövege: Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről
Törvényjavaslat adatai: T/5235

Törvényjavaslat szövege: Az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről
Törvényjavaslat adatai: T/5234

Törvényjavaslat szövege: Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.