Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek    Törvényjavaslatok
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.
Jogszabályfigyelő rovatunk egy adott időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket szemlézi, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat.
Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok a Jogtáron

Jegyzeteljen a Jogtárban!

A joganyagokhoz jegyzetet fűzhet, így segítve egy már megtalált jogszabályhely újbóli előkeresését vagy kiegészítő információkkal való bővítését. Amennyiben már vannak jegyzetei a dokumentumban, a dokumentum eszköztáron látható könyvjelző ikonra kattintva a jegyzetek között lépkedhet is.

Új nyomtatási lehetőségek, jegyzetek nyomtatása, változott szövegrésze nyomtatása

A dokumentumok nyomtatása két további lehetőséggel bővül: változott szövegrészek nyomtatása és jegyzetek nyomtatása.


1. Változott szövegrész nyomtatása
A funkció segítségével ki tudja nyomtatni az előző időállapothoz képest változott szövegrészeket, valamint a szöveghasonlítás eredményében az összes változást.

2. Jegyzet nyomtatása
Adott dokumentumhoz fűzött jegyzetek is kinyomtathatók.

Egyszerűbb lett a nyomtatási folyamat

Mostantól Chrome és Explorer böngészőkben egyszerűbben lehet nyomtatni: a nyomtatásra kattintva egyből betöltődik a pdf megjelenítő nyomtatás panele.

Tippek a Jogtár használatához

A Döntvénykereső segítségével rákereshet az adott ügyben eljáró bíró vagy a másik fél jogi képviselőjének nevére is, így a felkészüléshez egyszerűen legyűjtheti a nevekhez kapcsolódó bírósági döntéseket.


Tartalmi újdonságok

Új tartalmakkal bővült az Ügyvéd Jogtár

Az Ügyvéd Jogtár Plusz és Prémium szintjén már elérhető „A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata" és „A polgári perrendtartás (1952-2016) jogszabálytükör" kiadványunk.

Bővült a Döntvénytár adatbázisa

Közel 3000 új joganyaggal bővült a Döntvénytár adatbázis, melyek a szokásos keresési módokon kívül az adatbázis kezdőoldalán is elérhetőek.

A Kúria által kibocsátott anyagok köre kibővült a Joggyakorlat-elemző csoportok véleményével, a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának állásfoglalásával, a Tanácsadó Testületek véleményével, valamint a Kúria tájékoztatóival.


A Döntvénytípusok alól érhetők el az Alkotmánybírósági határozat alapján indult ügyek, illetve a Népszavazási kérdés hitelesítésével kapcsolatos ügyek.


SDB Workshop

Sikeresen rendeztük meg május 8-án a Wolters Kluwer Hungary Kft. irodájában az első SDB (Saját Adatbázis beillesztése) workshopot, melynek résztvevői olyan helyi önkormányzatok által delegált felhasználóink voltak, akik már használják ezt a szolgáltatást. Az együtt gondolkodás célja az volt, hogy összegezhessük az eddig összegyűlt tapasztalatainkat, átgondolhassuk közösen, milyen fejlesztésekkel lehetne tovább innoválni a szolgáltatást, a résztvevőket bevonva az egyes témakörök feltérképezésébe.
Ezen felül bemutattuk azt is, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe egy-egy szolgáltatás kifejlesztésénél, illetve továbbfejlesztésénél. Sikeres volt a résztvevők körében a „gyárlátogatás” is, melynek keretében a Jogtár szerkesztőségébe kalauzoltuk el az érdeklődőket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a résztvevőknek, hogy az ország több, akár távolabbi pontjából is időt szántak a közös munkára!

Bővült a Közigazgatás Jogtár

A Közigazgatás Jogtár Plusz és Prémium szintjén elérhetővé vált a „Kommentár a közigazgatási perrendtartáshoz”, mely segítséget nyújt az új eljárási jogszabály alkalmazására való felkészülésben. A Közigazgatás Jogtár Prémium szintje pedig a „Magyarázat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez” című kiadványunkkal bővült.

Keresse a Közbeszerzési Jog online szakfolyóiratot a Jogtáron!

2019/1. szám tartalomjegyzéke
Tanulmány
Németh Anita: Közbeszerzési ajánlatkérők, közjogi szervezetek – I.

Jogesetelemzés
Barabás Gergely: Az öntisztázás egyes törvényi feltételeinek értelmezése versenyfelügyeleti jogsértés elkövetése esetén – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. szeptember 10-én hozott 9.Kpk.720.052/2018/4. számú végzés

Döntvény
Európai Unió Bíróságának határozatai
KUD2019. 1. (C-328/17. Amt Azienda Trasporti e Mobilità és társai ügy)
KUD2019. 2. (C-216/17. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust és Coopservice ügy)
KUD2019. 3. (C-375/17. Stanley International Betting és Stanleybet Malta ügy)

Hazai bíróságok határozatai
KJD2019. 1. (Fővárosi Törvényszék 105.K.700.476/2018/11.)
KJD2019. 2. (Kúria Kf.III.37.731/2018/12.)
KJD2019. 3. (Kúria Kfv.VI.37.188/2018/7.)
KJD2019. 4. (Kúria Pfv.V.20.807/2018/3.)
KJD2019. 5. (Kúria Kfv.II.38.077/2017/5.)
KJD2019. 6. (Kúria Pfv.V.21.421/2018/9.)
KJD2019. 7. (Kúria Kfv.VI.37.080/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai
KDB2019. 1. (D.345/19/2018.)
KDB2019. 2. (D.367/15/2018.)
KDB2019. 3. (D.395/10/2018.)
KDB2019. 4. (D.386/10/2018.)
Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum
Florian Linditch: Platon, La République et le nouveau code de la commande publique
Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében I. – ahogyan a szakember látja
Kothencz Éva: Pulzáló joggyakorlat – az ELTE Faksz képzésének margójára

A 2019/2-es szám várható megjelenése 2019. június második fele!

Megjelent az átdolgozott Csőd nagykommentár

A Nagykommentár a csődtörvényhez hatályosított változata már nyomtatott formátumban is elérhető. A kézirat lezárása: 2019. 01. 01.

Megjelentek az adózási szaklapok legfrissebb lapszámai a Jogtáron

Adókódex 2019/6. - Cégvezetők ABC-je 2019

Az elektronikus ügyintézésről gazdálkodó szervezeteknek

Dr. Homoki Péter írása a gazdálkodó szervezetek számára nyújt hasznos segítséget abban, hogyan intézzék saját ügyeiket elektronikusan a különféle közhatalmi szervek, például a bíróságok és a hatóságok előtt.
A lapszám nyomtatott formában is elérhető, bővebb információ: info-hu@wolterskluwer.com

Adó 2019/6 - Külföldről származó jövedelmek adókötelezettsége

A lapszám témái: Külföldről származó jövedelmek adókötelezettsége, Biztosítási juttatások 2019, IFRS a társasági adóban, Adóhatóság előtti képviselet
Közelgő események

2019-ben is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2019. június 12.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet)
Jelentkezzen itt

Újdonság! Mostantól skype-on keresztül is részt vehet ingyenes Jogtár oktatásainkon

2019. május 29-i és május 30-i oktatásunkon 1 órában bemutatjuk, hogy a jogszabályváltozások nyomon követésében hogyan tud a Jogtár segíteni.
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. április 29. – 2019. május 19. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Vagyonvédelmi rezsióradíj >>>
Civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése >>>
Új EU rendelet született az európai polgári kezdeményezésről >>>
Tartásdíjfizetés – az átlagot meghaladó igények biztosításának kérdése >>>
Azonnali felmondás alapjául szolgálhat a munkavállaló megengedhetetlen viselkedése >>>
Kártérítési felelősség jogalap nélkül felvett tartásdíj esetén >>>
Szakcikkek

Czirfusz György: Megjegyzések a készülő szlovák polgári jogi kódex szavatossági, jótállási és a kontraktuális károkért való felelősség szabályaihoz

A tanulmány a szlovák polgári jogi kódex megújítási folyamatának mai állomását kísérli meg bemutatni. Megrajzolja a törvénykönyv újragondolásának általános – a magyarországitól merőben eltérő – csapásirányát és jellemzőit, azzal a céllal, hogy az Olvasó képet alakíthasson ki az alkotó munkálatok szakmai színvonaláról. A dolgozat gerincét a hibás teljesítéssel okozott érdeksérelem helyreállítását szolgáló eszköztár születő normáinak kritikai elemzése teszi ki. A tanulmány a magyar polgári jog tudományának tartópilléreire támaszkodva összefoglalja azokat a gondolatokat, amelyekben a szóban forgó novellatervezetben megfontolandó tudományos ismeretek öltenek testet.
Tovább olvasom a teljes cikket

Szabó Ildikó: Az adóhatósági adószámtörlés és a cégbírósági kényszermegszüntetési eljárások kapcsolata

Jelen cikk célja az adóhatósági adószámtörlés egyes eseteinek minél teljesebb körű áttekintése. Elsőként az adószám törléséhez szükséges alapfeltétel, az adóhatósághoz való bejelentkezés és az adószám-megállapítás folyamatait tekintjük át dióhéjban. Ezt követően az adószámtörlési esetkörökön belül az adózó szervezeti formája szerinti nyilvántartó szerv jelzése alapján történő adószámtörléseket elemezzük, amely tényállások arra irányítják rá a figyelmet, hogy az adóhatósági adószámtörlés nem kizárólag adóigazgatási célokat szolgál. Végül azokra a szankciós esetekre térünk rá, amelyek a nem jogszabályszerű adózói működéssel szembeni fellépés lehetőségét teremtik meg az állami adó- és vámhatóság számára.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.