Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek    Törvényjavaslatok
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.

Jogszabályfigyelő rovatunk egy adott időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket szemlézi, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok a Jogtáron

Változott az egyes kapcsolódó anyagok elnevezése és sorrendje a Beállítások/Kapcsolódó anyagok beállítása panelen

A panelen mostantól a jogszabályba beszúrt ikonokon lévő rövid elnevezések szerepelnek első helyen, zárójelben szerepel a teljes elnevezés.

ÚJDONSÁG: Chat a Jogtáron!

A Jogtár felületén elindítottuk Élő chat szolgáltatásunkat, ahol hétköznap 9.00-17.00 között nyújtunk azonnali technikai segítséget felhasználóinknak. Helpdesk munkatársaink válaszolnak a feltett kérdésekre. A zöld színű chat gombot a Súgó mellett, fent jobb oldalt találják meg munkaidőben. Használják új szolgáltatásunkat, ha azonnali segítségre van szükségük!


Tippek a Jogtár használatához

Egy adott joganyagon belül a bal felső sarokban lévő csillag- és szemikonok segítségével egy mozdulattal a Kedvencekhez vagy a figyeltetett joganyagokhoz adhatja az adott dokumentumot.


Tartalmi újdonságok

Tovább bővült a jogszabályból elérhető kapcsolódó anyagok köre

Már az alábbi új dokumentumtípusok is elérhetőek a jogszabályszövegből:

• Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának állásfoglalása (Döntvénytár, Adó Jogtár Prémium, Ügyvéd Jogtár Plusz és Prémium, Közigazgatás Jogtár Plusz és Prémium előfizetés része)
• Új Pp. Konzultációs Testület állásfoglalása (A magyar joganyagok része, minden Jogtár előfizető számára elérhető)


A fenti kapcsolódó anyagtípusok jelenleg a jogszabályban a PTT vélemény elnevezésű ikon alatt szerepelnek

Indokolások Tára

Az Indokolások Tárában megjelenő indokolások mostantól elérhetőek a jogszabályból is, a törvényeknél megszokott módon.


Előrendelhető! Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

A magyarázat a pénzmosás elleni törvény szabályainak részletes ismertetése mellett jelentős hangsúlyt fektet a gyakorlati aspektusokra, kitérve a törvényi rendelkezések végrehajtásáról szóló MNB rendelet előírásainak bemutatására is. Ezen túlmenően a szolgáltatók és a pénzmosás elleni fellépésben hatáskörrel rendelkező hatóságok számára is tájékoztatást nyújt a bejelentési kötelezettség teljesítésével, a pénzügyi információs egység működésével kapcsolatos legfontosabb rendelkezésekről, továbbá röviden figyelmet szentel a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvénynek.
További részletek

Hamarosan nyomtatott formátumban is elérhető a Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez című mű átdolgozott kiadása!

Kézirat lezárása: 2019. január 1.
Várható megjelenés: 2019. július 30.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben került szabályozásra a befektetési szolgáltatásokra és az azokat kiegészítő szolgáltatásokra, az e szolgáltatások nyújtására jogosultakra és az árutőzsdei szolgáltatókra vonatkozó keretrendszer, továbbá a befektetési vállalkozások kockázatkezelésével, prudenciális felügyeletével, valamint tőkeszükségletével kapcsolatos implementált uniós elvárások. E törvény a szolgáltatásnyújtás feltételeiről is részletesen rendelkezik – beleértve az irányadó befektető- és fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is.

A nagykommentár átfogó képet nyújt a MiFID II irányelv hazai jogi intézményrendszerbe történő implementálásáról, átültetéséről, valamint érinti a kapcsolódó uniós – jellemzően a közvetlenül alkalmazandó – jogszabályi előírások egyes kérdéseit is. A szabályozás gyakorlati alkalmazása érdekében a mű tartalmazza az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and MarketsAuthority – ESMA) által kiadott iránymutatásokat (Guidelines) és egyéb értelmezéseket (Q&A-k) is, amelyek e témakörben jelentőséggel bírnak, úgyszintén a Magyar Nemzeti Bank által kiadott – vonatkozó – ajánlásokat, vezetői körleveleket, engedélyezési és módszertani útmutatókat, állásfoglalásokat is, továbbá érinti az elérhető kapcsolódó bírói gyakorlatot is.

Adó Jogtár Prémium

Júniustól az Adó Jogtár a megszokott Alap és Plusz szintek mellett már Prémium szinten is használható.
Prémium tartalmaink: Air., Art., Avt. kommentárok; adójogszabályok angol és német nyelven; Döntvénytár; adóeljárás, általános forgalmi adó, kisvállalati adó, számvitel, társasági adó navigátorok; értékelési szabályzat és számviteli politika minták; Adó szaklap, Adó-kódex, Áfa-kalauz, Számviteli Tanácsadó folyóirat archívumok, Adóeljárási törvény jogszabálytükrök; szakkönyvek
További részletek

Polgári Jog -a júniusi duplaszám hamarosan olvasható!

Ízelítő a tartalomból:
Szécsényi Gergely: Az ingó tulajdonjog-fenntartás a nemzetközi jogegységesítő törekvések fényében
Tran Róbert Péter: A jogalkotással okozott kárért való felelősség
Molnár Sarolta Judit ˗Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje című monográfia ismertetése
Navratyil Zoltán˗ Lábady Tamás: Megtartott szó ˗ Válogatott jogi tanulmányok című kiadvány ismertetése

Az Adólapok legfrissebb számai már a Jogtáron!

Adó-kódex 2019/7 - Kedvezményes adózási formák kkv-k esetén

A mikro-, kis- és középvállalkozások jelentős része a társasági adóról szóló törvény előírásai alapján teljesíti nyereségadókötelezettségeit. A lapszám a társasági adóról szóló törvény azon legfontosabb rendelkezéseit mutatja be, amelyek ismerete elengedhetetlen a kkv-szektorba tartozó adózók számára.

Adó szaklap 2019/7

Adómentes kifizetői juttatások
Diákok nyári foglalkoztatása
Az import áfa szabályai - 2. rész
Székhely- és telephelyszabályok
Közelgő események

2019-ben is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2019. szeptember 11.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet)
Jelentkezzen itt

Újdonság! Mostantól Skype-on keresztül is részt vehet ingyenes Jogtár oktatásainkon

Júliusi 9-i oktatásunkon 1 órában bemutatjuk, hogy a jogszabályváltozások nyomon követésében hogyan tud a Jogtár segíteni.
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. április 29. – 2019. június 23. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

A szakképzési megállapodások új szabályai >>>
A gazdasági társaság vagyonkezelője a hűtlen kezelés elkövetője lehet >>>
Közjegyzői díjszabás hatálybalépés előtti érdemi módosítása >>>
Területrendezési szabályok módosítása >>>
A követelésvásárlások üzletszerűségéről döntött a Kúria >>>
Perfelvételi nyilatkozatokkal (iratokkal) kapcsolatos állásfoglalások >>>
Nem alaptörvény-ellenes az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértéssé nyilvánítása >>>
Szakcikkek

Molnár Sarolta Judit: Lábady Tamás emlékülés a PPKE Jog- és Államtudományi Kar, az ELTE és a PTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékei szervezésében

2018. október 24-én megtelt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szent II. János Pál pápa Díszterme, ahol a kollégák és tanítványok a Lábady család jelenlétében tisztelegtek Lábady Tamás élete és munkássága előtt. Egyúttal kettős könyvbemutató is volt az alkalom, ahol a most megjelent Lábady Tamás: A magánjog általános tana című tankönyvet és a Megtartott szó című tanulmánygyűjteményt mutatták be.
Tovább olvasom a teljes cikket

Kotánczi Zsófia, dr. Nagy Viktória, Palotai Kinga: Utalványok az általános forgalmi adó rendszerében

A közösségi áfaszabályozás változásának következtében 2019 elejétől módosul az utalványok adóztatása. Az áfatörvény ezzel kapcsolatos, 2019. január 1-jétől hatályos új rendelkezései részben már 2018 júliusában kihirdetésre kerültek, pár további előírás pedig az őszi adótörvény-módosítások során került elfogadásra. Cikkünkben kitérünk arra, miért vált elkerülhetetlenné az utalványok adóztatásának új alapokra helyezése, bemutatjuk, hogy milyen körülményektől függ, hogy az utalványok használata kapcsán mikor keletkezik az áfafizetési kötelezettség, továbbá részletesen foglalkozunk az egyes fogalmakkal is.
Tovább olvasom a teljes cikket
Törvényjavaslatok válogatás (2019. május 20.–2019. június 23.)
Törvényjavaslat adatai: T/6597

Törvényjavaslat szövege: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6552

Törvényjavaslat szövege: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6457

Törvényjavaslat szövege: A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
Törvényjavaslat adatai: T/6455

Törvényjavaslat szövege: A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6361

Törvényjavaslat szövege: Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról
Törvényjavaslat adatai: T/6359

Törvényjavaslat szövege: A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6355

Törvényjavaslat szövege: A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6353

Törvényjavaslat szövege: Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6352

Törvényjavaslat szövege: Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6351

Törvényjavaslat szövege: Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6350

Törvényjavaslat szövege: Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6349

Törvényjavaslat szövege: Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6343

Törvényjavaslat szövege: A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6322

Törvényjavaslat szövege: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
Törvényjavaslat adatai: T/6295

Törvényjavaslat szövege: A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról
Törvényjavaslat adatai: T/6265

Törvényjavaslat szövege: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Törvényjavaslat adatai: T/6212

Törvényjavaslat szövege: A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6191

Törvényjavaslat szövege: Egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról
Törvényjavaslat adatai: T/6190

Törvényjavaslat szövege: Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.