Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek   
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.

Jogszabályfigyelő rovatunk egy adott időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket szemlézi, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok a Jogtáron

Szöveghasonlítás – változott szövegrészek kivonata

A Jogtár szöveghasonlítás funkciója használatakor mostantól egy kattintással le tudja szűrni, hogy a Jogtár csak a változott szövegrészeket mutassa Önnek.

Kijelölt szövegrészek másolása

A szövegkijelöléshez kapcsolódó funkciók (vágólapra másolás, nyomtatás, mentés) a korábbi külön eszköztár helyett mostantól egy ún. lebegő eszköztárról érhetők el. Az eszköztár mozgatható, így a felületen oda tudja helyezni, ahonnan a legkényelmesebben eléri. A kijelölések az eszköztáron látható X-re kattintva törölhetők.

Dokumentumban keresés

Egyszerűbb lett a dokumentumon belüli keresés: már nemcsak a ragozott alakokat találja meg a kereső, hanem automatikusan csillagot is teszünk a beírt keresőszó mögé. Így pl. a lízing szóra keresve találat lesz a lízingszerződés, lízingbeadó is, tulajdonra keresve a tulajdonjog is.

Amennyiben csak pontosan a beírt szóra szeretne keresni, tegye idézőjelbe a keresett szót: „lízing”.

Amennyiben mindig csak a pontos kifejezésre szeretne keresni, a szótőre keresést a Profilom/Beállítások/Keresés menüpontban kapcsolhatja ki.

Találat a kapcsolódó anyagokban

Amennyiben a kapcsolódó anyagokban van találat, a kapcsolódó anyagot jelölő ikont lenyitva a Jogtár a találatra pozícionál.

Javítás

A bekezdésnél kisebb szövegrészek kijelölése és másolása ismét megoldható a Ctrl C/Ctrl V billentyűkombinációval.

Tippek a Jogtár használatához

Változásfigyeltetés

A nyaralás ideje alatt se maradjon le a változásokról! Ne feledje el beállítani a Változásfigyelő/Változásfigyeltetés beállítása menüpontban az Önt érdeklő jogszabályokat, jogterületeket, tárgyszavakat, amelyek változásakor a Jogtár értesítést küld Önnek. Ha azonnal szeretne értesítést kapni, kérjen e-mail értesítést, ha utólag kívánja egy adott időszak változásait áttekinteni, ezt is egyszerűen megteheti a Változásfigyelő/Változásfigyeltetési jelentések pontban vagy a Jogtár nyitó oldalán lévő Változásfigyelő dobozban.

Tartalmi újdonságok

Bővült az Iratmintatár

A kényszertörlési eljárással és az eltiltással kapcsolatos iratokkal bővült az Iratmintatár cégeljárási iratainak a köre, valamint az általános meghatalmazás nyilvántartásba vételével összefüggő iratok is bekerültek a bírósági nemperes eljárások iratai közé. Ezen felül számos új szerződésminta is az ügyfeleink rendelkezésére áll a termőfölddel kapcsolatos jogügyletek és a civil szervezetek részére nyújtható adományok, támogatások tekintetében.

Megjelent a Közbeszerzési Jog online folyóirat júliusi száma

Ízelítő a tartalomból:

Tanulmány Dr. Desiree Jung: Europäischer und deutscher Vergaberechtsrahmen für die Neuvergabe von Trinkwasserkonzessionen

Jogesetelemzés
Számadó Tamás: Alvállalkozó által koordinált fővállalkozói ajánlatok keretmegállapodásra irányuló közbeszerzés során – a Fővárosi Törvényszék közigazgatási tanácsa által 2018. április 04-én hozott 10.Kf.650.015/2018/9. számú ítélet

Döntvény
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy szakfolyóiratunk jelen rovatában az adott időszakban hozott európai uniós és hazai bírósági határozatok teljeskörűen feldolgozásra kerülnek, míg a Közbeszerzési Döntőbizottság döntvényei esetében válogatást tartalmaz az aktuális időszakban hozott, a jogalkalmazási szempontból releváns és legérdekesebb döntőbizottsági határozataiból.

Európai Unió Bíróságának határozatai
KUD2019. 4. (C-388/17. SJ ügy)
KUD2019. 5. (C-465/17. Falck Rettungsdienste és Falck ügy)
KUD2019. 6. (C-101/18. Idi ügy)

Hazai bíróságok határozatai
KJD2019. 8. (Kúria Kfv.II.37.067/2018/5.)
KJD2019. 9. (Kúria Kf.II.37.797/2018/8.)
KJD2019. 10. (Kúria Kf.VI.37.786/2018/5.)
KJD2019. 11. (Kúria Kf.VI.37.816/2018/8.)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai
KDB2019. 5. (D.409/18/2018.)
KDB2019. 6. (D.1/13/2019.)

Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Fórum
Florian Linditch: Platón, az Állam és az új közbeszerzési törvény (fordította: Barabás Gergely)
Perczel Zsófia: A Kbt. módosításának egyes kérdései a gyakorlat tükrében II. – ahogyan a szakember látja
Gyulai-Schmidt Andrea: A berlini koncessziósjogi konferencia margójára

Frissült a Jogtáron a Magyarázat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

Az elektronikus formátum 2019. 06. 25-i időállapottal érhető el. A mű nyomtatott formátuma várhatón július végén jelenik meg, a kézirat lezárásának dátuma: 2019. 06. 25.

Frissült a Jogtáron a Kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez

Az elektronikus formátum 2019. 04. 15-i időállapottal érhető el.

Frissült a Kommentár a társasházi törvényhez

A mű elektronikus formátuma 2019. április 26-i időállapottal olvasható.

Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez

A mű nyomtatott formátuma várhatóan július végén jelenik meg.

Újdonság! A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete

A kötet fő célkitűzése a közvetítői funkciót betöltő szerződésekkel kapcsolatos jogi szabályozás részletes feldolgozása. A könyv bemutatja a magyar és az európai szabályozási környezetet és az egyes jellemző szerződéstípusokra vonatkozó polgári jogi előírásokat, majd ismerteti a forgalmazás versenyjogi korlátait, a gyártók, importőrök, valamint a forgalmazók termékbiztonsági és piacfelügyeleti kötelezettségeit. Végül terjedelmes elemzést ad az említett tevékenységet folytató adóalanyokra vonatkozó általános forgalmiadó-szabályokról.

A szerzők összefoglaló és áttekintő jelleggel dolgozták fel a közvetítői típusú szerződésekkel kapcsolatos, az üzleti élet szereplőit foglalkoztató legfontosabb problémákat. Elsősorban azokat a jogászokat és üzletembereket kívánják megszólítani, akik tevékenységük során bizományi, közvetítői-ügynöki, forgalmazási, franchise- vagy éppen biztosításközvetítői szerződések előkészítésében, megkötésében vesznek részt.

A kötet segítséget jelent a gyakorlat számára a megoldandó feladatok meghatározásában és a főbb megoldási irányok kijelölésében.
Közelgő események

2019-ben is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2019. szeptember 11.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet)
Jelentkezzen itt

Újdonság! Mostantól Skype-on keresztül is részt vehet ingyenes Jogtár oktatásainkon

Augusztus 27-ei oktatásunkon a jogszabályváltozások követésével foglalkozunk.
– Egy adott időszak jogszabályváltozásainak lekérdezése;
– Változásfigyeltetés szolgáltatás;
– Szöveghasonlítás;
– Változások a jogszabályok szövegében („kezecskék”);
– További hasznos tippek
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. június 24–2019. július 21. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Az ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtása >>>
A bírósági tárgyalásról szóló tudósításban sem kell felismerhetetlenné tenni a közhatalmat gyakorlók arcát >>>
Keresetlevél visszautasítása elleni fellebbezés elbírálása >>>
Elfogadták a 2020-as költségvetés megalapozását szolgáló módosításokat >>>
A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének az elhalasztása >>>
Döntést hozott az Alkotmánybíróság a közigazgatási bíráskodásról >>>
Helyben lakói minőség vizsgálata földtulajdonok cseréje esetén >>>
Módosulnak a végrehajtással összefüggő rendeletek, emelkedik a végrehajtás díja >>>
Ügyintézési folyamatok egyszerűsítése >>>
Bűnügyi költség a megismételt eljárás szabályaiban >>>
Az összbüntetési eljárás során közömbös a bűncselekmények elkövetési ideje >>>
Október 31-éig végezhető el pótlólagosan az ügyfél-átvilágítás >>>
Szakcikkek

Csehi Zoltán: A közvetítői szerződések a magyar jog fejlődésében és az uniós jog környezetében

Jelen tanulmány az áru és szolgáltatás piacra juttatásának elősegítésére irányuló, gazdasági funkciója alapján kategorizált „közvetítői szerződések” rövid történetét és egyes tulajdonságait mutatja be. Felvázolja a magyar jogban kodifikált legfontosabb ilyen szerződéseket, mint például a már az 1875-ös kereskedelmi törvénykönyvben helyet kapó bizományosi és alkuszi ügyleteket. Végigköveti a „közvetítői szerződések” fejlődését az 1959-es Ptk.-n és az 1978-as Külker Ptk.-n keresztül a 2013-ban elfogadott új Ptk. szabályozásáig. Kitér egyebek mellett az ügynök és a közvetítő szerepére, a forgalmazási szerződésre, a márkakereskedő üzleti modelljére, valamint a franchise-ra (jogbérletre). Az írás rámutat az uniós versenyjog jelentőségére, a termékfelelősségi és a joghatósági szabályok szempontjaira, végül utal a nemzetközi kereskedelmi jog eredményeire.
Tovább olvasom a teljes cikket

Farkas Petra: Az import áfa szabályai - 1. rész

A közösségi beszerzésekkel kapcsolatban érezhető, hogy az adózók nagyobb gyakorlattal rendelkeznek, hiszen ezek az ügyletek gyakorlatilag már mindennapossá váltak. Ezzel szemben az import beszerzések esetében nagyobb a bizonytalanság, a harmadik országból történő beszerzések nem feltétlenül minősülnek rutin feladatnak, különös tekintettel arra, hogy ezekkel kapcsolatban sokkal több az adminisztráció és a formalitás. Az adózók nem is feltétlenül vannak tisztában minden esetben azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak a vámkezelés során. Cikksorozatunk első része a termékimport általános szabályainak ismertetésére tér ki.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.