Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek   
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe újdonságaink közül Jogtanácsos Jogtárunkat, amely kifejezetten a vállalati jogászok igényei szerint összeállított tartalmakkal és funkciókkal segíti a napi munkát és Jogi szakvizsga modulunkat, amely lényegesen egyszerűbbé teszi a jogi szakvizsgára való felkészülést. A népszerű KJK – kommentárok közül a Pp. az Mt. és a Btk. nagykommentár friss időállapottal, nyomtatott és elektronikus formában is elérhető.

Hírlevelünk jogszabályfigyelő rovatában az elmúlt időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket tekintheti át, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat. Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt majd az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok a Jogtáron

EU joganyagok változásfigyeltetése

A Változásfigyeltetés funkció segítségével mostantól az Európai Uniós joganyagok változásáról is kaphat értesítést. Az EU joganyagokat ugyanúgy lehet a figyeltetéshez adni, mint a magyar jogszabályokat:

  • a megnyitott joganyagokban a jogszabály címe előtti szemecskeikonra kattintva:

  • találati listában a jobb egérgombra kattintva megjelenő helyi menüből;

  • a Változásfigyelő/Figyeltetés beállítása menüpontjában, ahol az évszámot, sorszámot és kibocsátót megadva tudja kiválasztani a joganyagot:

Az EU joganyagok változásáról a Jogtár felületén és e-mailben is küldünk értesítést. A változásról kapott e-mailben, illetve a Jogtár felületén látható értesítésben a joganyag címe alatti nyilacskákkal kezdődő sorra kattintva a változott szövegrészeket szöveghasonlítással tekintheti meg.

A szolgáltatás azon felhasználók számára érhető el, akik előfizetésük keretében hozzáférnek az EU joganyagokhoz (Jogtár+, Adó Jogtár+, Adó Jogtár Prémium, HR Jogtár Prémium, Közigazgatás Jogtár+, Közigazgatás Jogtár Prémium, Ügyvéd Jogtár Prémium, Jogtanácsos Jogtár+, Jogtanácsos Jogtár Prémium).

Tippek a Jogtár használatához

Szövegváltozások megtekintése a kezecske ikonnál

A jogszabályok szövegében az előző időállapothoz képest változott vagy a következő időállapotban változó szövegrészeket kezecske ikonok jelzik, a múltbeli változás kék színű, a jövőbeli narancssárga ikont kap.

Az egeret az ikonra húzva egy buborékban a konkrét szövegváltozást is meg lehet tekinteni.

Tartalmi újdonságok

Jogi szakvizsgamodul a Jogtáron

Többé nem kell időt és energiát szánni a tételekhez tartozó joganyagok összeszedésére, a tételek a Jogtár felületén bármikor elérhetők, a hozzájuk kapcsolódó joganyagok különböző időállapotai közötti szövegváltozások könnyedén nyomon követhetők.

Bővebb információ

A Jogtáron már elérhetőek az alábbi kommentárok:

- Kommentár a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez (Szerző: Lukács Tamás / Schadl György)

- Kommentár a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez (Szerző: Schadl György)

- Kommentár a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (I. 30.) Korm. rendelethez (Szerző: Lukács Tamás)

Elindult a Jogtanácsos Jogtár

A Jogtanácsos Jogtáron nélkülözhetetlen magánjogi tartalmak, cégeditor, döntvénytár és a jogi munka hatékonyságát növelő funkciók segítik a vállalati jogászok munkáját. Bármikor, bárhonnan elérhető, naprakész és személyre szabható jogi adatbázis a magyar és EU-s joganyagok időrendi változásaival, indoklásokkal, kommentárokkal, döntvényekkel, szakcikkekkel, könyvekkel, iratmintákkal.

Bővebb információ

Megjelent a Pp. Kommentár!

A dr. Wopera Zsuzsa szerkesztésében készült mű nyomtatott, e-könyv és Jogtár-kiegészítés formátumban érhető el.
Bővebb információ

Frissült a Munka törvénykönyve nagykommentár

A 2019. évi átdolgozás többek között részletesen feldolgozza a Kúria munkajogi jogalkalmazás-elemző csoportjainak összegző véleményeit és kiemelt figyelmet szentel a személyes adatok védelme szabályai alkalmazásának a munkajogban témának is. Elérhető nyomtatott, e-könyv és Jogtár-kiegészítés formátumokban.
Bővebb információ

Megjelent Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai

különös tekintettel az adócsalás, a korrupció, a pénzmosás és a büntetőjogi compliance nemzeti szabályozására, valamint a kiberbűnözésre című könyv

A tartalomból: az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmének általános kérdései; uniós csalás (különösen az áfacsalásokat) és az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő más bűncselekmények; criminal compliance, cybercrime, kriminológia, büntetőeljárás.
Bővebb információ

Megjelent a Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz című könyv

A műben megtalálható a vonatkozó büntetőbírósági joggyakorlat és a Kúria korábbi és új jogegységi döntéseinek elemzése, a büntető jogszabályok alkalmazásához és értelmezéséhez szükséges alkotmánybírósági döntések bemutatása, valamint a releváns elsősorban európai jogi és nemzetközi emberi jogi ítélkezés eredményeinek feltárása.
Bővebb információ

Előrendelhető! A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései

A könyv kitér a pénzügyi szektor rendszerére, a fogyasztó fogalmával kapcsolatos kérdésekre, vizsgálja a téma fontosabb kapcsolódási pontjait a főbb jogterületekkel.
Bővebb információ

Adó lapok a Jogtáron

Megjelent az Adó szaklap legfrissebb száma A Külföldi munkavállalók adókötelezettségei címmel.

Ízelítő a tartalomból: A tőketartalékkal és az eredménytartalékkal kapcsolatos elszámolások; A teljesítési időpont és az adófizetési kötelezettség keletkezése; Az adótitok mint adóhatósági kötelezettség; Az EKÁER elmúlt négy éve számokban; Az adózás rendjéről szóló törvény 2019. évközi változásai; Külföldi munkavállalók adó- és társadalombiztosítási kötelezettsége

Előrendelhető! Magyar Büntetőjog – Általános rész

A tankönyv követi az Általános rész szerkezetét, emellett nagy hangsúlyt fektet a magyar és az európai büntetőjog-tudomány kialakulására és eredményeire, feldolgozza a bírói gyakorlat legjelentősebb döntéseit.
Bővebb információ

Megjelent a Polgári Jog online folyóirat 2019/9–10. száma

A tartalomból:

• Gárdos István: Még egyszer a biztosítéki átruházásról
• Fenyőházi András – Rajkai Bence: A pótmunka és néhány kapcsolódó jogintézmény dogmatikai és joggyakorlati elemzése
• Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás helye – fikció vagy valóság
• Halász Csenge: Beszámoló a Miskolcon megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozójáról és a Magánjogot Oktatók Egyesületének éves rendes konferenciájáról

Megjelent a Közbeszerzési Jog online folyóirat 2019/4. száma

A tartalomból:

• Desiree Jung: Az ivóvíz-koncessziók új odaítélésének közbeszerzési jogi keretei az európai uniós és a német jogban
• Dudás Gábor: A közbeszerzési nyilvánosság és átláthatóság elve az információszabadság szempontjából
• Kovács András György: Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása – A Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.II.37.067/2018/5. ítélet.
• Csépai Balázs: A közbeszerzésekből való kizárás kezdete egységes versenyjogi jogsértés esetén
• Nagy-Fribiczer Gabriella: A Közbeszerzési Hatóság „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” című nemzetközi konferenciájáról
• Európai Unió Bíróságának határozatai: KUD2019. 11. (C–425/18. Consorzio Nazionale Servizi ügy); KUD2019. 12. (C–264/18. P. M. és társai ügy); KUD2019. 13. (C–41/18. Meca ügy); KUD2019. 14. (C–424/18. Italy Emergenza és Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde” ügy); KUD2019. 15. (C–697/17. Telecom Italia ügy)
• Hazai bíróságok határozatai: KJD2019. 16. [Alkotmánybíróság 3191/2019. (VII. 16.) AB határozat]; KJD2019. 17. (Kúria Kfv.II.37.474/2018/6.)
• Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai: KDB2019. 9. (D.160/16/2019.); KDB2019. 10. (D.225/15/2019.); KDB2019. 11. (D.356/15/2019.)
• Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Megjelent A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban

A könyv a szerződésmódosítás jogintézményére vonatkozó hatályos polgári jogi szabályanyag és bírói ítélkezési gyakorlat bemutatása mellett többek között ismerteti a szerződéses jogviszony módosításának magánjogi gyökereit, a pandektajogászok vonatkozó nézeteit, valamint képet ad a 20. század eleji magyar magánjogról is.
Bővebb információ
Közelgő események

2019-ben is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2019. november 13.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet)

Jelentkezzen itt

Újdonság! Mostantól Skype-on keresztül is részt vehet ingyenes Jogtár oktatásainkon

A következő oktatásuk időpontja: 2019. november 12. (10.00–11.00)
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. szeptember 22. és 2019. október 28. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) bevezetése >>>
Lakóépület-építés egyszerű bejelentési szabályainak felülvizsgálata >>>
Ügyfélkapus ügyfélazonosítás >>>
Változott a bíróságok perbeli képviseletének a szabályozása >>>
Ismét elhalaszthatják a szankciótörvény hatálybalépését >>>
A munkáltató ellenőrzési köre a megrendelőnél adott vacsorára is kiterjed >>>
Engedélytől eltérő építkezés – használatbavételt csak fennmaradási engedély birtokában lehet kérni >>>
Nem alaptörvény-ellenes a bt. jogutód nélküli megszűnését kimondó jogszabályi előírás >>>
Szakcikkek

Varga Yvett: A tagállami bíróságok és az Európai Unió Bírósága közti munkamegosztás - az Európai Unió Bírósága mint választottbíróság eljárása tükrében

Jelen tanulmány az Európai Unió Bírósága mint választottbíróság eljárásán keresztül mutatja be az Európai Unió által vagy nevében kötött szerződésekkel kapcsolatos főbb hatásköri kérdéseket rávilágítva arra, hogy a hatásköri kérdések a legkevésbé sem függetlenek a szerződés anyagi jogi fogalmától és a magánjogi szabályok alkalmazási spektrumától. A cikk amellett érvel, hogy bár az Európai Unió Bírósága választottbírósági hatáskörét megszorítóan értelmezi, az egyes ügyekben hozott döntéseknek az adott ügy felein és tényein túlmutató erejük van, és számottevően befolyásolják a kontraktualizálódó közigazgatásról való közgondolkodást és a kapcsolódó szerződési gyakorlatot.
Tovább olvasom a teljes cikket

Boda Péter: Harmadik országokat érintő szolgáltatásnyújtások az áfában

Cikkünkben az áfatörvénynek azokat a rendelkezéseit tekintjük át, amelyeket az adóalanyok jellemzően abban az esetben alkalmaznak, ha olyan szolgáltatásokat nyújtanak vagy vesznek igénybe, amelyeknek a teljesítésével harmadik országok, illetve harmadik országbeli adóalany és nem adóalany személyek, szervezetek érintettek. Részletesen kitérünk többek között a harmadik országba értékesített, illetve kiszállított termékekhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtásokra és az azokat érintő, 2019. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozásra, valamint a Közösség területén kívülre irányuló termékértékesítésekkel azonos megítélés alá eső szolgáltatásnyújtásokra.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.