Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek   
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a Jogtár használatát.

Jogszabályfigyelő rovatunk egy adott időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket szemlézi, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok a Jogtáron

Jogszabályi megfelelőség biztosítása Legal Monitoring szolgáltatással

A Minden szervezet számára alapvető követelmény a belső dokumentumok, folyamatok és intézkedések jogszabályi megfelelőségének biztosítása. A szervezetet nagyobb körben érintő jogszabályváltozások tömeges előrejelzésére, nyomon követesére és ellenőrzésére hoztuk létre a Jogtár® Legal Monitoring szolgáltatást.

A Jogtár® felületén elérhető, excel vagy html formában lekérdezhető Legal Monitoring szolgáltatás két egymás mellett is használható változatban lehetővé teszi
  • a saját dokumentumokban, belső szabályzatokban hivatkozott jogszabályok, illetve
  • az ügyfeleink által meghatározott jogszabálylistában szereplő jogszabályok
tetszőlegesen kiválasztott időszakban esedékes változásainak lekérdezését.

További információ, bemutató: legalmonitoring@wolterskluwer.com

Tippek a Jogtár használatához

Kijelölés, másolás

Dokumentumon belüli kijelöléskor összefüggő és nem összefüggő szövegrészek kijelölésére egyaránt van lehetőség.
Nem összefüggő szövegrészek kijelölésekor tetszőleges bekezdéseket jelölhet ki dupla kattintással vagy a Ctrl billentyűt nyomva tartva, ilyenkor a kijelölt bekezdés világoskék háttérszínt kap. Ha bekezdésen belül elkezdi a szövegrészt kijelölni, az adott bekezdés kiemelt bekezdés lesz. Ha összefüggő szövegrészt jelöl ki kurzorral, az érintett bekezdés szintén kiemelt bekezdés lesz.
Az összefüggő szövegrészt a Ctrl C/Ctrl V billentyűkombinácóval másolhatja ki a Jogtárból, a bekezdést pedig a lebegőmenü segítségével.

Tartalmi újdonságok

Jogi szakvizsga modul a Jogtáron

Többé nem kell időt és energiát szánni a tételekhez tartozó joganyagok összeszedésére, a tételek a Jogtár felületén bármikor elérhetők, a hozzájuk kapcsolódó joganyagok különböző időállapotai közötti szövegváltozások könnyedén nyomon követhetők.

Bővebb információ

Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek összefoglalói

Az összefoglalók valamennyi Jogtár előfizető számára elérhetőek.

Megjelent a Pp. Kommentár!

A dr. Wopera Zsuzsa szerkesztésében készült mű nyomtatott, e-könyv és Jogtár-kiegészítés formátumban érhető el.

Bővebb információ

Frissült az Iratmintatár adatbázis

Frissültek a polgári jogi szerződések, így számos adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, bérleti szerződés, valamint lízing- és a jogbérleti (franchise) szerződések, illetve egyes reklámszerződések is, változott továbbá néhány társasági jogi irat.

Jogtanácsos Jogtár

A Jogtanácsos Jogtáron nélkülözhetetlen magánjogi tartalmak, cégeditor, döntvénytár és a jogi munka hatékonyságát növelő funkciók segítik a vállalati jogászok munkáját. Bármikor, bárhonnan elérhető, naprakész és személyre szabható jogi adatbázisa magyar és EU-s joganyagok időrendi változásaival, indoklásokkal, kommentárokkal, döntvényekkel, szakcikkekkel, könyvekkel, iratmintákkal.
Bővebb információ

Előrendelhető szakkönyvek!


A compliance alapkérdései – a szabályszerű vállalati működés elmélete és gyakorlata

A könyv bemutatja a compliance vállalati működés körében felmerülő valamennyi jelentősebb kérdést, elemzi az internal investigation (belső vállalati visszaélés-bejelentés), illetve a whistleblowing (közérdekű bejelentés) esetkörét, megvizsgál olyan aktuális problémákat, mint a bűnügyi compliance, az adatvédelem, valamint a compliance szabványosítása, illetve megjelenése egyes speciális vállalati szférákban.

A kiadvány nyomtatott formában vásárolható meg, az elektronikus változat Jogtanácsos Jogtár Prémium előfizetéssel érhető el 2020. január 15-től.
Bővebb információ

Kriminológia, átdolgozott kiadás

A kötet részletesen bemutatja a kriminológia több mint kétszáz éves történetét, foglalkozik a bűnözés megismerésének napjainkig változó lehetőségeivel, illetve az egyes bűncselekmények, elkövetők és áldozatok típusaival. Alaposan elemzi a hagyományos büntető igazságszolgáltatási és kriminálpolitikai reakciók fejlődését, a büntetőpolitika, áldozatvédelem és bűnmegelőzés intézményeit.
Bővebb információ

Megjelentek alábbi szakkönyveink!


A pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alapkérdései

A könyv kitér a pénzügyi szektor rendszerére, a fogyasztó fogalmával kapcsolatos kérdésekre, majd vizsgálja a téma fontosabb kapcsolódási pontjait a főbb jogterületekkel.
Bővebb információ

Magyar Büntetőjog – Általános Rész

A tankönyv követi az Általános Rész szerkezetét, emellett nagy hangsúlyt fektet a magyar és az európai büntetőjog-tudomány kialakulására és eredményeire, feldolgozza a bírói gyakorlat legjelentősebb döntéseit.

Ingatlanjog I., II.

Ingatlanjog I. tartalmából: a magyar ingatlanjog történeti fejlődése az Aranybullától 1945-ig; a Magyar Királyi Curia dologi jogra vonatkozó döntéseiből összegyűjtött szemelvényei; az ingatlantulajdonnak a Ptk. Dologi Jogi Könyvében foglalt általános szabályai az 1959-es Ptk. és a bírói gyakorlat tükrében; az ingatlan tulajdonjogának megszerzése; tulajdonszerzési módozatok, az ingatlan közös tulajdonának létrejötte és megszüntetési módozatai.

Ingatlanjog II. tartalmából: a birtok és birtokvédelem általános szabályai; az ingatlan-végrehajtás szabályai; az ingatlan-nyilvántartási közigazgatási perek bemutatása a Kp., illetve az Ákr. a termőföldre vonatkozó szabályok.

Adó szaklap 2019/12–13. szám

A tartalomból:

• Boda Péter: Az adólevonás tárgyi feltételei az áfában
• Kopányiné Mészáros Edda: A hivatali, üzleti utazás adózása
• Rabné dr. Barizs Gabriella: Külföldi illetőségű adózók a társasági adóban
• Wirth-Velkei Mónika: A versenybírák közterhei
• Farkas Petra: A háromszögügylet
• Sőrés Zsuzsa: A haszonélvezeti jog és az illeték

Közbeszerzési Jog 2019/4. szám

A tartalomból:

• Desiree Jung: Az ivóvíz-koncessziók új odaítélésének közbeszerzési jogi keretei az európai uniós és a német jogban
• Dudás Gábor: A közbeszerzési nyilvánosság és átláthatóság elve az információszabadság szempontjából
• Kovács András György: Az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatának jogellenes befolyásolása – A Kúria közigazgatási tanácsa által hozott Kfv.II.37.067/2018/5. ítélet.
• Csépai Balázs: A közbeszerzésekből való kizárás kezdete egységes versenyjogi jogsértés esetén
• Nagy-Fribiczer Gabriella: A Közbeszerzési Hatóság „Kihívások a fenntartható közbeszerzésekben” című nemzetközi konferenciájáról
• Európai Unió Bíróságának határozatai: KUD2019. 11. (C–425/18. Consorzio Nazionale Servizi ügy); KUD2019. 12. (C–264/18. P. M. és társai ügy); KUD2019. 13. (C–41/18. Meca ügy); KUD2019. 14. (C–424/18. Italy Emergenza és Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde” ügy); KUD2019. 15. (C–697/17. Telecom Italia ügy)
• Hazai bíróságok határozatai: KJD2019. 16. [Alkotmánybíróság 3191/2019. (VII. 16.) AB határozat]; KJD2019. 17. (Kúria Kfv.II.37.474/2018/6.)
• Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai: KDB2019. 9. (D.160/16/2019.); KDB2019. 10. (D.225/15/2019.); KDB2019. 11. (D.356/15/2019.)
• Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból
Közelgő események

2019-ben is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2019. december 4.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet)

Jelentkezzen itt

Tudta, hogy skype-on keresztül is részt vehet Jogtár oktatásainkon?

A következő oktatásuk időpontja: 2019. december 10. (10.00–11.00)

A bemutató témája: Újdonságok a Jogtáron; Változásfigyelő szolgáltatás (az EU joganyagok változásfigyeltetése és a jogváltozást jelző kezecskék információs panellé alakultak); Keresések közt változott a jogszabálykapcsolatok keresése szolgáltatás; Kijelölések (a Jogtár két kijelöléstípust használ, nagyon sokszor okoz gondot a felhasználónak, hogy melyiknek mi a szerepe); A nemrégiben változott, illetve fejlesztett nyomtatást-exportálást segítő Lebegő eszköztár ismertetése; Nyomtatási tulajdonságok.
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. október 22. és 2019. november 24. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Belterületbe vont ingatlanok eladóit terhelő illetékkötelezettség >>>
Jelentős módosítás előtt áll a pénzmosási törvény >>>
A menekültügyi és idegenrendészeti őrizet új közegészségügyi szabályai >>>
Bűncselekmény előkészülete – a gondolatközlés büntethetőségét vizsgálta a Kúria >>>
Parlament előtt a jövő évi adó- és járulékmódosítások >>>
Adóigazgatási eljárási újdonságok >>>
Alaptörvény-ellenes a közjegyzői fegyelmi bíróságokkal kapcsolatos szabályozás >>>
Módosult az ÖVTJ >>>
A törvényszéki végrehajtás megszűnésével összefüggő módosítások >>>
A földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat ügyében határozott az Alkotmánybíróság >>>
Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) bevezetése >>>
Lakóépület-építés egyszerű bejelentési szabályainak felülvizsgálata >>>
Szakcikkek

Molnár Sarolta: Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje című monográfia ismertetése

A családi jog tudományos, dogmatikai igényességű művelése olyan értelemben mostoha terület, hogy mivel a gyakorlat igényei mindig sürgetőbbek, a legtöbb megjelent mű szakvizsga-felkésztés és kommentár, esetleg tankönyv. A családi jogi bírói gyakorlat irodalma könyvtárnyi, minthogy a polgári peres ügyek jelentős részét teszik ki a családi jogi ügyek. Az elmúlt évtizedekben a tudományt leginkább a nemzetközi családjogi kérdések, az élettársak viszonyainak szabályozása, sokszor nemzetközi összevetésben, illetve a gyermekjogok foglalkoztatták. Barzó Tímea munkájához hasonló, a családi jogot átfogó, monografikus igényű kötettel nem találkozhattunk.
Tovább olvasom a teljes cikket

Petricskóné Kelemen Éva: Az adóelőleg megállapításának, bevallásának és megfizetésének szabályai 2019-ben

Az egykulcsos személyijövedelemadó-rendszerben a kifizetők és a munkáltatók adóelőleg-megállapítással, -levonással és -fizetéssel kapcsolatos kötelezettségei jelentősen leegyszerűsödtek, de továbbra is rendszeresen elvégzendő feladatot jelentenek. Cikkünkben ezeket a szabályokat tekintjük át.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.