Jogtár Hírlevél
Amennyiben nem megfelelően jelenik meg az e-mail levelezőjében, kérjük, kattintson ide.
© Wolters Kluwer A Wolters Kluwer Jogtár hírlevele
Új funkciók a Jogtáron    Újdonságok    Események    Jogszabályfigyelő   
Szakcikkek   
Jog és közigazgatás
Jogtár Hírlevél
 
Kedves Olvasó!
Örömmel ajánlom figyelmébe Jogtár Hírlevelünket, melynek célja, hogy bemutassa az új Jogtár funkcionális és tartalmi újdonságait, hasznos tippekkel és trükkökkel segítse a szolgáltatás használatát.

Jogszabályfigyelő rovatunk egy adott időszakban nyilvánosságra kerülő, nagyobb érdeklődésre számot tartó jogszabályokat és jogszabálytervezeteket szemlézi, a Szakcikkek rovatban pedig az új Jogtáron elérhető Adó lapok és Polgári Jog online folyóirat cikkeiből olvashat.

Bízom benne, hogy hírlevelünk hasznos segítséget nyújt az új Jogtár használatához!

Ötvös Ildikó
Insight product manager
Újdonságok a Jogtáron

Dokumentumon belüli keresés paraméterezhetősége

A dokumentumon belüli keresés az alábbi beállítási lehetőséggel bővült.
  • Kapcsolódó anyagokban keresés ki/bekapcsolása
  • Többszavas keresésnél keresési távolság állíthatósága: pontos kifejezésre keresés, egy bekezdésben keresés, keresés bárhol a joganyagban

A megnyitott dokumentumok jelzése a találati listában

Mostantól eltérő színnel jelezzük a találati listában, hogy mely dokumentumokat nyitotta meg korábban a felhasználó.

Keresési javaslat jogszabályhelyekre

Ha a Gyorskeresőben egy jogszabály rövidítéséhez jogszabályhelyet is megadunk, a jogszabályhelyre keresési javaslatot kapunk. Erre kattintva az adott jogszabályhelynél nyílik meg a jogszabály.

Hivatkozásfelismerés a jegyzetek szövegében

A saját jegyzetek szövegében a mentéskor automatikusan felismerődnek a hivatkozások.

Csoportmunka: egy felhasználó több csoport tagja is lehet

Mostantól a Jogtár csoportmunka funkciójának felhasználói több csoport tagjai is lehetnek.
A felhasználók valamennyi csoportban teljes értékű tagok: minden csoportban megoszthatnak jegyzeteket és láthatják a csoportban megosztott jegyzeteket, valamint minden csoportban létrehozhatnak kedvenceket.
A felhasználókat a WK-fiókban az adminisztrátor tudja az adott csoportokba felvenni.

Tippek a Jogtár használatához

Joganyagra hivatkozó dokumentumok keresése

A funkció segítségével listázni lehet azokat a dokumentumokat, amelyek a megadott joganyagra vagy egy pontos jogszabályhelyre hivatkoznak. Lehetőség van §/cikk mellett bekezdés, pont vagy melléklet megadására is.

Jogszabályi megfelelőség biztosítása Legal Monitoring szolgáltatással

Minden szervezet számára alapvető követelmény a belső dokumentumok, folyamatok és intézkedések jogszabályi megfelelőségének biztosítása. A szervezetet nagyobb körben érintő jogszabályváltozások tömeges előrejelzésére, nyomon követesére és ellenőrzésére hoztuk létre a Jogtár® Legal Monitoring szolgáltatást.

A Jogtár® felületén elérhető excel vagy html formában lekérdezhető Legal Monitoring szolgáltatás két, egymás mellett is használható változatban lehetővé teszi

- a saját dokumentumokban, belső szabályzatokban hivatkozott jogszabályok, illetve
- az ügyfeleink által meghatározott jogszabálylistában szereplő jogszabályok

tetszőlegesen kiválasztott időszakban esedékes változásainak lekérdezését.

További információ, bemutató: legalmonitoring@wolterskluwer.com

Tartalmi újdonságok

Elérhetőek a Jogtáron a 2020-as adóváltozások magyarázatai!


Az Adó-kódex év végi lapszámai a 2020-as adóváltozásokat szakértői magyarázatokkal együtt, egységes szerkezetben jelenítik meg.

Adótörvények 2020/I. lapszám tartalma:

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról; 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról; 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Adótörvények 2020/II. lapszám tartalma:

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról; 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról; 1990. évi C. törvény a helyi adókról; 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról; 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról; 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról; 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről; 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról; reklámadó magyarázat jogszabályszöveg nélkül

A lapszámok az Adó-kódex csomagok elemeiként, nyomtatott formában is elérhetőek.
Bővebb információ

Adó szaklap 2019/14. szám

A tartalomból:

• Kovács Attila: Előleg-kiegészítési kötelezettség a helyi iparűzési adóban
• Rabné dr. Barizs Gabriella: A csoportos társaságiadó-alanyiság
• Lepsényi Mária: A társasházak adózásának szabályai 2019-ben
• Soltész Alexandra: Jövedelem önkéntes pénztárakból
• Császárné dr. Balogh Dóra: Kapcsolt vállalkozások a társasági adóban
• Lakatos Anett: Kézbesítés az adóügyi eljárásokban

Megjelent a Közbeszerzési Jog 2019/5. száma!

•  Pfeffer Zsolt: A hatékony és felelős közpénzfelhasználás egyes jogi kérdései a közbeszerzési jogban
• Sepsi Tibor: Az üzleti titokká nyilvánítás indokolási kötelezettségének terjedelme közbeszerzési eljárásban – A Fővárosi Törvényszék által hozott 105.K.700.625/2018/17. számú ítélet
• Nagy-Fribiczer Gabriella: A szakember-megajánlások hiánypótlási kereteinek változása a joggyakorlatban
• Miklós Gyula: Amiről a szakmai fórumok nem mindig szólnak: értelmezési kérdések, örök dilemmák, különös figyelemmel a szakmai ajánlatra és a szerződés teljesítésére
• Európai Unió Bíróságának határozatai: KUD2019. 16. (C–620/17. Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe ügy); KUD2019. 17. (C–333/18. Lombardi ügy); KUD2019. 18. (C–526/17. Bizottság kontra Olaszország ügy); KUD2019. 19. (C–63/18. Vitali ügy)
• Hazai bíróságok határozatai: KJD2019. 18. (Kúria Kfv.IV.37.737/2018/13.); KJD2019. 19. (Kúria Pfv.V.20.947/2019/6.); KJD2019. 20. (Kúria Kfv.III.38.120/2018/4.)
• Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai: KDB2019. 12. (D.347/19/2019.); KDB2019. 13. (D.360/14/2019.); Válogatás a Közbeszerzési Döntőbizottság határozataiból

Szakkönyv újdonságok


Közvetlen adózás az Európai Unióban

A könyv terjedelemben legnagyobb része a Bíróság adózási tárgyú ítéleteinek az elemzése. Ezt követően az adójog területén újnak számító tiltott állami támogatások szabályrendszere kerül ismertetésre. A nemzetközi adórendszer bemutatását a jövő adópolitikáját meghatározó OECD akciótervek, így különösen a BEPS szabályainak elemzése, valamint a kapcsolódó uniós kezdeményezések, így az ATAP, ATAD és a DAC rendszerének ismertetése teszi teljessé.
A mű nyomtatott formában érhető el, az elektronikus változat az Adó Jogtár Prémium előfizetés részeként olvasható.
Bővebb információ

Kriminológia, átdolgozott kiadás

A kötet részletesen bemutatja a kriminológia több mint kétszáz éves történetét, foglalkozik a bűnözés megismerésének napjainkig változó lehetőségeivel, illetve az egyes bűncselekmények, elkövetők és áldozatok típusaival. Alaposan elemzi a hagyományos büntető igazságszolgáltatási és kriminálpolitikai reakciók fejlődését, a büntetőpolitika, áldozatvédelem és bűnmegelőzés intézményeit.
Bővebb információ

Új tartalmakkal bővült a Jogtanácsos Jogtár Prémium szintje

A szolgáltatás részeként elérhetőek a Ingatlanjog II., az Európai jog - Az Európai Unió jogrendszere és a A compliance alapkérdései. Az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata című kiadványok.

Megjelent a Polgári Jog folyóirat 2019/11-12-es száma

A tartalomból:

Pethő András: A hozzátartozói igény megítélésének aktuális kérdései az orvosi jog tükrében
Ujhelyi Dávid: Sápi Edit: A színpadi művek szerzői jogi védelme - recenzió
PJD: 2019/31., 32., 33., 34., 35., 36.
Közelgő események

2020-ban is várjuk ingyenes Jogtár képzéseinken, ahol négy órában sajátíthatja el a mesterfogásokat!

Következő oktatásunk időpontja: 2020. január 15.
Helyszín: Wolters Kluwer Hungary Kft. székház (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet)

Jelentkezzen itt

Tudta, hogy skype-on keresztül is részt vehet Jogtár oktatásainkon?

A következő oktatásuk időpontja: 2020. január 22. (10.00–11.00)

A bemutató témája: Újdonságok a Jogtáron; Változásfigyelő szolgáltatás (az EU joganyagok változásfigyeltetése és a jogváltozást jelző kezecskék információs panellé alakultak); Keresések közt változott a jogszabálykapcsolatok keresése szolgáltatás; Kijelölések (a Jogtár két kijelöléstípust használ, nagyon sokszor okoz gondot a felhasználónak, hogy melyiknek mi a szerepe); A nemrégiben változott, illetve fejlesztett nyomtatást-exportálást segítő Lebegő eszköztár ismertetése; Nyomtatási tulajdonságok.
Bővebb információ és jelentkezés
Jogszabályfigyelő

Válogatás a 2019. november 25. és 2019. december 8. között nyilvánosságra hozott fontosabb jogszabályok, illetve jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazást, jogérvényesítést elősegítő tájékoztatók közül:

Az illetékelőleg visszatérítése ügyében döntött az Alkotmánybíróság >>>
Törvényszéki végrehajtással kapcsolatos módosítások >>>
Ingatlan-nyilvántartási, illetve közigazgatási hatósági eljárásokat érintő módosítások >>>
Tartásdíj iránti igény esetén a nagykorú gyermek köteles a szülővel kapcsolatot tartani >>>
Szakcikkek

Varga Yvett: A tagállami bíróságok és az Európai Unió Bírósága közti munkamegosztás - az Európai Unió Bírósága mint választottbíróság eljárása tükrében

Jelen tanulmány az Európai Unió Bírósága mint választottbíróság eljárásán keresztül mutatja be az Európai Unió által vagy nevében kötött szerződésekkel kapcsolatos főbb hatásköri kérdéseket rávilágítva arra, hogy a hatásköri kérdések a legkevésbé sem függetlenek a szerződés anyagi jogi fogalmától és a magánjogi szabályok alkalmazási spektrumától.
Tovább olvasom a teljes cikket

Boda Péter: Használt ingóságok értékesítése az áfában

Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy a viszonteladóként és a nyilvános árverések szervezőjeként eljáró, különleges jogállású áfaalanyoknak az ilyen minőségben teljesített - használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére irányuló - ügyleteik kapcsán milyen módon merülhet fel adókötelezettsége.
Tovább olvasom a teljes cikket
Wolters Kluwer, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Tel.: +36 (1) 464-5656 - www.wolterskluwer.hu

Ezt a levelet hírlevél feliratkozása alapján küldjük Önnek. Amennyiben nem kíván több hasonló tartalmú levelet kapni, kérjük, jelezze ide kattintva, vagy írjon az info-hu@wolterskluwer.com e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet postacímre.
Oldalaink
 
Wolters Kluwer

Munkajog

Jogászvilág

Adó Online
 
Impresszum

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. III. emelet
Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
E-mail: info-hu@wolterskluwer.com,
Internet: http://shop.wolterskluwer.hu

 
Kövessen minket
 
Facebook Linkedin Youtube
Wolters Kluwer
Mert fontos, hogy jól döntsön!
ÁSZF   Adatkezelési tájékoztató   © Wolters Kluwer Hungary Kft.