STREFA SZKOLEŃ
Szkolenia z obsługi LEXa!
Szkolenia z obsługi LEX-a!
Trzy bezpłatne szkolenia online:
1. Personalizacja ustawień.
2. Wyszukiwanie.
3. Praca z dokumentami. 
Każde szkolenie posiada oddzielny formularz zapisu.
Zapraszamy!
 
Personalizacja ustawień serwisu LEX
 
Terminy: 07.06.2022 godz. 10:00
05.07.2022 godz. 10:00
02.08.2022 godz. 10:00
Czas trwania:
1 h 15 m
 
 
 
 
Czego się dowiesz?
  • Jak tworzyć na stronie startowej własne panele z interesującymi nas materiałami?
  • Jak ustawić automatyczne powiadomienia o zmianach w prawie? -  alerty na aktach prawnych i/lub pojedynczych przepisach.
  • Jak pracować z Aktówką – zakładanie folderów, dodawanie dokumentów do aktówki, tworzenie biuletynów do druku lub wysyłki e-mailem.
  • Jak tworzyć i zapisywać lity wynikowe do zagadnień lub dokumentów, które często przeglądamy?
 
Wyszukiwanie w serwisie LEX
 
Terminy: 08.06.2022 godz. 10:00
06.07.2022 godz. 10:00
03.08.2022 godz. 10:00
Czas trwania:
1 h 15 m
 
 
 
 
Czego się dowiesz?
  • Jak działa wielofunkcyjna wyszukiwarka główna systemu LEX umożliwiająca szukanie w treści dokumentów, otwieranie haseł, odnajdywanie aktów prawnych, orzeczeń oraz konkretnych przepisów?
  • Jak wykorzystywać elastyczny system zawężania wyników za pomocą bogatego zbioru filtrów?
  • Jak korzystać z możliwości wielokrotnego "dowyszukiwania" czyli przeszukiwania list wynikowych pod kątem kolejnych słów/fraz?
  • Jak wyszukiwać informacje o aktach prawnych wchodzących w życie w wybranym dniu lub przedziale czasowym?
 
Praca z dokumentami w serwisie LEX
 
Terminy: 09.06.2022 godz. 10:00
07.07.2022 godz. 10:00
04.08.2022 godz. 10:00
Czas trwania:
1 h 15 m
 
 
 
 
Czego się dowiesz?
  • Jak przechodzić do różnych wersji czasowych aktu prawnego lub konkretnych przepisów (wersje historyczne i wersje oczekujące)?
  • Praca z orzecznictwem – jak wykorzystywać bogatą siatkę powiązań z innymi dokumentami w bazie? - powiązane publikacje, inne orzeczenia, ścieżka instancyjna rozstrzygnięć
 
Warunki techniczne:
Preferowana przeglądarka:
Chrome, Firefox
 
Przetestuj swoje
połączenie
 
 
Chcesz poznać pełną ofertę szkoleń?
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, www.wolterskluwer.pl, e-mail: PL-szkolenia@wolterskluwer.com; NIP: 583-001-89-31; nr rej. BDO: 000110936; Regon: 190610277; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, numer KRS 0000709879, Kapitał zakładowy 19.919.527 PLN
 
 
 
© Wolters Kluwer
Śledź Wolters Kluwer
facebook   twitter   linkedin   youtube